Hru Sportka není třeba moc pro české hráče představovat, jen snad zmíním, že právě na hru Sportka a Mates (též pro pamětníky) začaly vycházet první rozpisy stejné podstaty jako na tomto webu již v roce 1959. Autorem uvedeným v publikacích je Štefan Šolty. 

Cílem zkrácených rozpisů je BEZ OHLEDU NA TO CO BYLO TAŽENO, NEBO CO BUDE TAŽENO, vytvořit pokrytí/síť z co možná nejvíce čísel, která bude obsahovat všechny trojice (může třeba i čtveřice atd). 

Například síť, která by obsahovala všechny trojice ze 49 čísel "ukryté" v šesticích (pro Sportku), by se podle nalezených zdrojů skládala z 948 sloupků. No je to hodně.

Znamenalo by to vsadit 18960,-Kč Jistá návratnost by byla výhra minimálně všech pátých ze 6 čísel, tedy 20x(cca)115=2300,-Kč. No a to je málo.

PROTO se rozpisy zkracují a to dvěma způsoby:

a) ubírá se počet čísel místo 49 pouze příkladně 10,(14, 17) a záleží pak na štěstí, zda sázející uhodne ona 3 čísla z jeho vybraných v těch jeho 10-ti (14-ti, 17-ti) číslech.

b) zvětšuje se předpoklad počtu uhodnutých čísel v oněch 10-ti (14-ti, 17-ti) - namísto 3, třeba 4 atd.

Obě tyto varianty jsou na tomto webu použity a tak se setkáme jak s různým počtem vybíraných čísel (10, 14, 17 . . . ), tak s různým předpokladem uhodnutých čísel - to je to "při 3", ("při 4", "při 5ti" atd.) uhodnutých. 


výhodou SPORTKY je, že na jednu sázku jsou dva tahy, tedy vlastně jeden sloupek na jeden tah stojí jen 10,-Kč